Introduction » Подготовка за сликање » Подготовки за подлога

Подготовки за подлога

 

Нанесувањето на бои во некои исклучиви случаи може да се нарече завршна фаза на вкупната изработка. Понекогаш важно е да ја подротвите повшината за добро да ја прифати бојата. Gesso е бела мешавина, формирана со комбинирање на врзувачи и адитиви на креда, гипс и пигмент. Обично се користи за уметничка обработка на дрво, платно и скулптури пред нанесување на самата боја.


мкд
мкд


ново
Вообичаена цена 990 мкд

Цена 819 мкд

ново
akcija
ново


ново


ново


 

Цена 539 мкд

ново


Вообичаена цена 539 мкд

Цена 329 мкд
ZjlhNz