Introduction » Подготовка за сликање » Подготовки за подлога

Подготовки за подлога

 

Нанесувањето на бои во некои исклучиви случаи може да се нарече завршна фаза на вкупната изработка. Понекогаш важно е да ја подротвите повшината за добро да ја прифати бојата. Gesso е бела мешавина, формирана со комбинирање на врзувачи и адитиви на креда, гипс и пигмент. Обично се користи за уметничка обработка на дрво, платно и скулптури пред нанесување на самата боја.


мкд
мкд


ново
ново
Вообичаена цена 759 мкд

Цена 639 мкд

Вообичаена цена 389 мкд

Цена 349 мкд

ново
ново


ново


ново


 

Цена 539 мкд

ново


Вообичаена цена 559 мкд

Цена 459 мкдново


OWIzNG