Introduction » Подготовка за сликање » Подготовки за подлога

Подготовки за подлога


Нанесувањето на бои во некои исклучиви случаи може да се нарече завршна фаза на вкупната изработка. Понекогаш важно е да ја подротвите повшината за добро да ја прифати бојата. Gesso е бела мешавина, формирана со комбинирање на врзувачи и адитиви на креда, гипс и пигмент. Обично се користи за уметничка обработка на дрво, платно и скулптури пред нанесување на самата боја.


мкд
мкд






ново




Вообичаена цена 769 мкд

Цена 589 мкд







Вообичаена цена 389 мкд

Цена 299 мкд

ново








ново


ново


ново


 

Цена 509 мкд

ново


Вообичаена цена 929 мкд

Цена 649 мкд

ново


Вообичаена цена 539 мкд

Цена 319 мкд

ново




ново





Mjk2N