Introduction » Четки » Четки за премачкување подлога

Четки за премачкување подлога

Специјални четки за специфични потреби. Се користат на пример за нанесување на слоеви боја на поголеми површини или тешко достапни места. Четките се направени со издолжени и закривени рачки за да овозможат пристап каде традиционалните четки не можат. Се разликуваат од другите четки воглавно по обликот на влакната. Краевите на влакната можат да бидат рамни, во средина најголги или со агол.


мкд
мкд
MTYwMjMx