Introduction » Сликарски платна » Подготвено платно на картон

Подготвено платно на картон

Еден од најпопуларните производи во последно време е сликарското платно на картон кое успева да ги задоволи основните барања на купувачите. Овој вид на платна за сликање наменет е за уметници кој тек сега ја почнуваат својата пракса, или за млади сликари без искуство кои сеуште ја тренираат својата рака.

Дебелината на сликарското платно на картон е 3 mm, a платното за сликање е благо подговтвено. Подготвеното платно на картон е цврсто и на него многу лесно се слиика. Исто така, на тоа ја додаваме и ценовната конкурентност и разноликоста на димензии во понудата.


мкд
мкд

YWRjODBlM