Introduction » Разни помагала

Сликарски палети и други сликарски помагала

Покрај основните сликарски материјали и прибори, тука се и не помалку важните сликарски помагала. Палети како база на создавањето на боите, чашки за чување на четки, држачи за сушење итн. Се тоа можете да го пронајдете во нашата е-продавница.

 


мкд
мкд
ново


Вообичаена цена 419 мкд

Цена 329 мкд

ново


Вообичаена цена 221 мкд

Цена 184 мкд

ново


Вообичаена цена 2,649 мкд

Цена 2,249 мкд

ново


Вообичаена цена 419 мкд

Цена 309 мкд

ново
акција


ново
Вообичаена цена 509 мкд

Цена 379 мкд

ново
акција


Вообичаена цена 1,509 мкд

Цена 1,190 мкд

ново


Вообичаена цена 1,509 мкд

Цена 1,190 мкд

новоOTE1N